Ukraine

SR.NO UNIVERSITY NAME CITY LINK
1 The Ivano-Frankivsk National Medical University Ivano http://www.ifnmu.com/
2 Lugansk State Medical University Lugansk http://studyinukraine.site/
3 V.N Karazin Kharkiv National Medical University Kharkiv http://www.univer.kharkov.ua/en
4 Kharkiv National Medical University Kharkiv http://www.knmu.kharkov.ua/
5 Bukovinian State Medical University Bukovynian http://www.bsmu.edu.ua/en/
6 Kyiv Medical University of UAFM Kiev http://kmu.edu.ua/
7 Bogomolets National Medical University Kiev http://nmu.ua/
8 Danylo Halytsky Lviv National Medical University Lviv http://www.meduniv.lviv.ua/
9 Donetsk National Medical University Donetsk http://www.dnmu.com.ua/
10 Odessa National Medical University Odessa http://odmu.edu.ua/
11 Zaporizhia State Medical University Zaporozhye http://zsmu.edu.ua/
12 Uzhhorod National University Uzhgorod http://www.uzhnu.edu.ua/
13 Vinnitskiy natsionalnyy meditsinskiy universitet im. N.I.Pirogova Vinnytsya http://vnmu.edu.ua/
14 Ternopil State Medical University Ternopil http://www.tdmu.edu.ua/
15 Dniepropetrovsk State Medical Academy Dniprpetrovsk http://www.dsma.dp.ua/
16 Sumy State University Sumy http://sumdu.edu.ua/ukr/